מיטגלידערשאַפֿט —
װערט אַ מיטגליד/ אַבאָנירט זיך

Membership —
Join/Subscribe


מיטגלידער פֿון דער ייִדיש־ליגע באַקומען אונדזער געזעלשאַפֿטלעך־ליטעראַרישן זשורנאַל אױפֿן שװעל. דערצו װעט איר באַקומען מעלדונגען װעגן אונדזערע פּראָגראַמען און פּובליקאַציעס, װי אױך הנחות אױף געװיסע פֿון אונדזערע ייִדיש־מאַטעריאַלן. מיטן װערן אַ מיטגליד אין דער ייִדיש־ליגע שטיצט איר אונדזער אַרבעט אױפֿצוהאַלטן ייִדיש װי אַ לעבעדיקע שפּראַך. ‬

Members of the League for Yiddish receive a subscription to our Yiddish magazine, Afn Shvel. You will also receive notification of our cultural events and publications, as well as discounts on some of our Yiddish-related materials. Your membership in the League for Yiddish supports our efforts in maintaining Yiddish as a living language.


To join, add your preferred Membership/Subscription type below to your shopping cart, and then check out, providing your address, email, and payment information. NOTE: if you have multiple memberships or if the member's mailing address is different from the billing or shipping address in your order, please specify the address information in the comments section when you check out, or send us email to clarify member's mailing information at info@leagueforyiddish.org. Alternatively, you may download our Membership/Subscription Form, fill it out, and send it - by mail or fax - to the League for Yiddish, with your payment or credit card details.