נאָך פּראָיעקטן

Nokh proyektn
More Projects


Click here for English


ווזמא"י (ווי זאָגט מען אויף ייִדיש?)
פֿון 2002 ביז 2009 האָט די ייִדיש־ליגע אָנגעפֿירט מיט ווזמא”י (װי זאָגט מען אױף ייִדיש?), אַן עלעקטראָנישע פּאָסט־רשימה װאָס האָט געהאַט פֿאַר איר ציל צו פֿאַרשפּרײטן דעם באַניץ פֿון װערטער און אױסדרוקן, ספּעציעל טערמינאָלאָגישע פֿירלײגן, װאָס מע קען נישט לײַכט אָדער בכלל נישט געפֿינען אין די שױן פֿאַראַנענע ייִדיש־װערטערביכער. ווזמא”י איז געװען די אײנציקע עלעקטראָנישע רשימה אין גאַנצן איבערגעגעבן דעם װײַטער לערנען זיך ייִדיש. דער קאָאָרדינאַטאָר פֿונעם פּראָיעקט, בנימין שעכטער, האָט צוזאַמענגעאַרבעט מיט אַ גרופּע ייִדיש־מבֿינים. דער ווזמא”י־פּראָיעקט האָט אַרױסגעגעבן סך־הכּל 81 רשימות און מע האָט געפֿונען אָדער געשאַפֿן ייִדיש־עקװיוואַלענטן צו עטלעכע טױזנט ענגלישע טערמינען.

גראַדירטע לייען־מאַטעריאַלן
מיר פּלאַנירן אַרויסצוגעבן גראַדירטע ייִדיש־לייען־מאַטעריאַלן פֿאַר סטודענטן פֿון פֿאַרשײדענע מדרגות, אױסגעסדרט לױטן װאָקאַבולאַר און דער שװערקײט פֿון די גראַמאַטישע ענינים.

דאָס ערשטע לייענביכל, אַ באַאַרבעטונג פֿון שלום־עליכמס מאָטל פּײסע דעם חזנס, אַ בשותּפֿותדיער פּראָיעקט פֿון דער ייִדיש־ליגע און דער שלום־עליכם־טאָגשול אין מעלבורן, אויסטראַליע, האַלט בײַם פֿאַרטיק זײַן. די קירצונג פֿון שלום־עליכמס קלאַסישן קינדער־ראָמאַן איז כּולל אַ גלאָסאַר, געניטונגען און פּרעכטיקע אילוסטראַציעס.VZMAY (How Would You Say It in Yiddish?)
From 2002–2009 the League for Yiddish sponsored VZMAY (acronym for "Vi zogt men af yidish?" or "How would you say it in Yiddish?"), an electronic "Yiddish Q & A" mailing list which sought to promote the use of Yiddish words and expressions not easily found — or not found at all — in existing Yiddish dictionaries. VZMAY was the only e-mail list of its kind, exclusively dedicated to learning more Yiddish. This project was coordinated by Binyumen Schaechter in conjunction with a panel of Yiddish experts. In all, 81 lists were compiled and Yiddish equivalents were found or created for several thousand English terms.

Graded readers
We plan to publish graded Yiddish readers for students at various levels, structured by the level of vocabulary and the difficulty of grammatical construction.

The first reader, an adaptation of Sholem Aleichem’s Motl the Cantor’s Son, a joint project between the League for Yiddish and the Sholem Aleichem College in Melbourne, Australia, is almost complete. This abridgment of the first part of this classic children’s novel features a somewhat simplified text, a glossary, exercises and wonderful illustrations and will be a must on every Yiddish student’s bookshelf.