פּראָגראַמען

Events

 קומט אָפּמערקן דעם איבערגאַנג!
 ווײַזונג פֿון דעם פֿילם
 אַ טאָג ייִדיש! גאַנצטאָגיקער ניו־יאָרקער ייִדיש־סעמינאַר
 אַ ייִדיש־שמועס!
 אַ טאָג ייִדיש! — דריטער אין דער סעריע ניו־יאָרקער ייִדיש־סעמינאַרן
 דאָס זײַן אַ ייִדישער שרײַבער אין סאָוועטן־פֿאַרבאַנד נאָכן חורבן:
 ניו־יאָרקער פּרעמיער־ווײַזונג פֿון דעם פֿילם
 אַ טאָג ייִדיש! — צווייטער ניו־יאָרקער ייִדיש־סעמינאַר
 גאַנצטאָגיקער (+ אָוונט) ניו־יאָרקער ייִדיש־סעמינאַר
 יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי און טשאַרנע שעכטער
 יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי און טשאַרנע שעכטער
 ניו־יאָרקער פּרעמיער־ווײַזונג פֿון דעם פֿילם
 8טע יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי און טשאַרנע שעכטער
 ווײַזונג פֿון דעם פֿילם
 7טע יערלעכע פּראָגראַם אין אָנדענק פֿון ד"ר מרדכי און טשאַרנע שעכטער ז"ל
 זעקסטע יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי שעכטער ז"ל
 ליטעראַרישער יום־טובֿ לכּבֿוד דעם אַרויסקום פֿון אויפֿן שוועל
 פֿינפֿטע יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי שעכטער ז"ל
 אַנדערע ציונס: פֿון פֿרײַלאַנד צו ייִדיש־לאַנד — לאַנד און לשון אין דרײַ ייִדיש־אינסטאַנצן
 אַנדערע ציונס: פֿון פֿרײַלאַנד צו ייִדיש־לאַנד — לאַנד און לשון אין דרײַ ייִדיש־אינסטאַנצן
 הײַנטצײַטיקע ייִדישע פּאָעזיע־אָוונט - דעם 1טן אויגוסט 2010
 זוכנדיק מילך און האָניק: ייִדיש־טעאַטער אין ביראָבידזשאַן
 די דריטע יערלעכע פּראָגראַם לזכר ד"ר מרדכי שעכטער ז"ל – דעם 2טן מײַ 2010
Di Tsveyte Yerlekhe Program Lezeykher D"r Mordkhe Shekhter Z"L - dem 22stn marts 2009
Di Ershte Yerlekhe Program Lezeykher D"r Mordkhe Shekhter Z"L -  Mar. 9, 2008
Referat Vegn Birebidzshan - Birobidzhan Lecture - Nov. 4, 2007
Beyle Schaechter-Gottesman Gala Weds Jul 11th 2007 6:30 PM
Evening of Remembrance / Shloyshim far Dr. Mordkhe Schaechter z"l Sunday, March 18th 5:30 P.M
An Ovnt Lekoved Itshe Goldberg, Dem 25stn Yuli 2006
Khanukes-Habayis, Dem 28stn Oktober 2005