פֿילמען אין דער סעריע ,,אַ װעלט מיט װעלטעלעך:
שמועסן מיט ייִדישע שרײַבערס"

Filmen in der serye "A velt mit veltelekh:
Shumesn mit yidishe shraybers"

Films in the series "Worlds within a World:
Conversations with Yiddish Writers"